The stuff the dreams are made of, Lois Pereiro

lunes, 23 de abril de 2012
El sueño, Salvador Dalí


THE STUFF THE DREAMS ARE MADE OF

Por ti sobrevivir coa forza necesaria
para erixirme en sombra do que fun
Sen ti ser eu de novo
orfo doutro destino
resignado a ser eco da túa ausencia
vida e morte en desfile intermitente
Humildemente ser nada por ti
unha figura fuxidía na sombra
da mesma materia que os nosos soños
co esprito intoxicado de nostalxia.Lois Pereiro, Poesía completa, Xerais, Vigo, 2011, p. 86.

0 comentarios: