[na Kaiserstrasse...], Xosé Luís Mosquera Camba

lunes, 29 de octubre de 2018
Jakub Schikaneder


na Kaiserstrasse a túa risa feliz naquela zimmer 206 na que eu nunca estiven
pregúntme: que azar fai que nos crucemos coa felicidade onde nunca estou?
‍‍‍

Xosé Luís Mosquera Camba, Das árbores tropicais e do amor, Espiral Maior, A Coruña, 2018.

0 comentarios: